title.png
Brodnickie Wieże

„Siedem pionowych wyniosłości wystrzela nad miasto: ponad pięćdziesięciometrowa wieża krzyżackiego zamczyska, do której w XIX wieku przylgnęła skwapliwie przez miejscowych przyjęta opowieść o białej damie i nieszczęśliwej miłości – nie spełnionej wskutek stanowych przedziałów dzielących kochanków, potężny masyw fary ze ściśniętą wieżą, strzelistym hełmem i olbrzymimi płaszczyznami dachów, wysmukła wieża zegarowa, jedyna pozostałość po średniowiecznym ratuszu, Wieża Mazurska i Brama Chełmińska, ślady dawnych umocnień miejskich, delikatna wieżyczka kościoła franciszkanów oraz wieża klasycystycznego kościoła protestanckiego z XIX wieku. Aby bajce nie brakło kolorystycznego wykończenia, trzeba dodać, że latem wszystko jest przetkane zielenią drzew i krzewów, oraz to, że rozległe lasy zaczynają się u wrót miasta, a ciągnące się ku północy, towarzyszą krainie stu jezior – pojezierza jednego z piękniejszych w Polsce.

Marian Bizan Przez granice przez wieki