title.png

AKTUALIZACJE

21.09.2014: Grzybobranie koła nr 2 w Rytychbłotach TUTAJ
16.09.2014: Cmentarze ewangelickie - aktualizacja TUTAJ
15.09.2014: Nad jezioro Chojno - wycieczka koła nr 2 brodnickiego PTTK TUTAJ
20.07.2014: Na wieżę widokową w Bobrowiskach TUTAJ
20.07.2014: Na zawody triathlonowe w Górznie - wycieczka koła nr 2 brodnickiego PTTK TUTAJ


Drwęca

Pochodzenie nazwy Drwęca

Drwęca – prawy dopływ Wisły, pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1222 r. (Druanza, Drvanza, Druancia, Drevancia, Drivantza, Drewancza, Drywencz) w związku z określeniem granicy władztwa chełmińskiego, z którego biskup płocki Gedko zrzekał się swych praw na rzecz biskupa Chrystiana. J. Powierski widzi jej źródłosłów w słownictwie italo-celtyckim, wywodząc nazwę od hydronimu Druantia, wskazuje na wenetyjskie pochodzenie nazwy, jak większość nazw dopływów Wisły. Można sądzić, że praindoeuropejskie *der, dreu, drou = ‘zdzierać, obdzierać, drążyć’ wskazuje na wartki bieg tej rzeki i odnosi się do walki i niszczenia.1


1K. Grążawski Kasztelania świecka i Michałowska. Studia nad kształtowaniem się struktur państwa piastowskiego na pograniczu polsko-pruskim, Włocławek 2005