title.png
Ulica Przykop Widok na aleję Leśną od strony miasta Gmach Bractwa Kurkowego na ul. Przykop, obecnie siedziba Brodnickiego Domu Kultury Muszla koncertowa na placu za budynkiem Bractwa Kurkowego, dziś podwórze BDK Brama Chełmińska - widok z Małego Rynku Brama Chełmińska - widok na ul. Kamionka z Małego Rynku Brama Chełmińska - widok z Małego Rynku Brama Chełmińska - widok z Małego Rynku Kartka pocztowa z Brodnicy z widokiem Bramy Chełmińskiej (Kamiennej) Dworzec kolejowy sprzed I wojny światowej Widok fary od strony wschodniej, ok. 1900 r. Widok fary od strony wschodniej, ok. 1900 r. Widok na farę od strony ul. Jatki, ok. 1910 r. Zaułek Katarzyny, ok. 1914 r., dziś Farna Zaułek Katarzyny, ok. 1914 r., dziś Farna Dawny Urząd Celny, dziś  budynek należy do Zespołu Szkół Zawodowych Dawny Urząd Celny i Gimnazjum, ok. 1900 r. Granica zaborów - budynki urzędów celnych: rosyjskiego i niemieckiego w Gorczenicy, ok. 1900 r. Ulica Hallera, ok. 1901 r. Ulica Hallera i Ratusz Ulica Kamionka  z widokiem na Bramę Chełmińską Ulica Kamionka  z widokiem na Bramę Chełmińską Ulica Kamionka Ulica Kamionka 15 - dawna siedziba Wspólnoty Więcborskiej, ok. 1910 r. Drewniany most na ul. Kościelnej. Widok z lewego brzegu rzeki. W tle wieża Bramy Mazurskiej. Widok na ul. Ślusarską, dziś  Kościuszki Widok na ul. Ślusarską, dziś  Kościuszki Karbowo 1904 r. Kościół, klasztor i budynek sądu. Mur i brama  - pierwotnie wejście na teren kościoła. Widok od północy, 1905 r. Dwór w Karbowie 1869 r. Kościół i klasztor poreformacki, ogrodzenie klasztoru, budynek sądu, widok od wschodu, przed 1906 r. Kościół i klasztor poreformacki, z prawej budynek gospodarczy domeny „Zamek”. Obszar zadrzewiony to teren cmentarza parafialnego. Widok od południowego wschodu. Zdjęcie wykonane z miejsca dzisiejszego mostu na ul. Sienkiewicza Widok ogólny koszar wojskowych III Batalionu 141 Chełmińskiego Regimentu Piechoty, 1914 r. Magistrat Most żelazny nad Drwęcą, po lewej na miejscu zburzonej kamienicy (kawiarni i restauracji Klemensa Wrzesińskiego) w 2013 r. powstała galeria Wieża Mazurska i ulica Kościuszki podczas okupacji Żelazny most na ul. Mostowej. Oba budynki na prawym przyczółku mostu już nie istnieją. Ulica Mostowa Most żelazny na ul. Mostowej od ul. Przykop. Po prawej dom mytnika. Ulica Mostowa w swym pierwotnym przebiegu - ostry zakręt przed mostem. Widok na wieżę Bramy Mazurskiej. Okazała kamienica po lewej Młyn nad Niskim Brodnem, ok. 1900 r. Młyn nad Niskim Brodnem, ok. 1900 r. Panorama Brodnicy. Widok z wieży zamkowej na południowy wschód. Przykład zmian, jakie zaszły w mieście. Na lewym brzegu Drwęcy widoczny nieistniejący już basen, w miejscu powstałego później parku Jana Pawła II. Kąpielisko miejskie, w głębi cegielnia w miejscu obecnego osiedla Michałowo, po prawej wieża ciśnień Ulica Paderewskiego Pałac Anny Wazówny Ulica Zamkowa . Po lewej wieża zamku krzyżackiego i zabudowania ogrodnictwa (szklarnie). Po prawej Pałac Anny Wazówny, żelazne ogrodzenie i zabudowania gospodarcze, w centrum mur przedzamcza Ulica Pocztowa, ok. 1920 r. Skrzyżowanie ul. Hallera i Jatki - południowa i zachodnia elewacja Ratusza. W głębi przemarsz kolumny strażaków i beczkowozu, przed 1906 r. Skrzyżowanie ul. Hallera i Jatki - południowa i zachodnia elewacja Ratusza. W głębi przemarsz kolumny strażaków i beczkowozu, przed 1906 r. Żeńska Szkoła Średnia, ok. 1910 r. Duży Rynek - widok na wieżę ratuszową i farę, ok. 1900 r. Duży Rynek - widok na wieżę ratuszową i pomnik upamiętniający wojnę francusko - pruską w 1871 r. Przemarsz jeńców rosyjskich przez rynek brodnicki. Widoczna wschodnia pierzeja rynku. Na pierwszym planie słup i druty elektryczne Duży Rynek. Pierzeja wschodnia Duży Rynek. Pierzeja północna i wschodnia, wylot ul. Kopernika. Na pierwszym planie żeliwna fontanna. Zdjęcie wykonano w dniu targowym przed 1920 r. Duży Rynek. Pierzeja wschodnia. Po lewej obok „Bazaru” sklep Eugeniusza Drawerta - wydawcy widokówek Duży Rynek. Pierzeja zachodnia - wylot ul. Kościelnej, 1914 - 1918 Duży Rynek. Pierzeja północna i wschodnia Duży Rynek 1911 r., z lewej siedziba dzisiejszego Banku Spółdzielczego Kartka okolicznościowa z życzeniami noworocznymi, przed 1906 r. Duży Rynek. Pierzeja wschodnia, pomnik, armaty, dzień targowy, po roku 1905 - przed 1920 r. Uroczystość odsłonięcia 18 października 1905 r. pomnika poległych w wojnie 1870 - 1871 Duży Rynek. Pierzeja wschodnia Duży Rynek (z fontanną) Zimowa Szkoła Rolnicza na tle wieży zamkowej, ok. 1900 r. Zimowa Szkoła Rolnicza na tle wieży zamkowej, ok. 1900 r. Budynek sądu Płonąca synagoga na ul. Pocztowej 9 Duży Rynek. Pierzeja zachodnia z nieistniejącą już kamienica, pomnik fotografowany od tylnej strony, wylot ul. Kościelnej i front kościoła ewangelickiego Duży Rynek. Pierzeja północna i wschodnia, wylot ul. Hallera, pomnik, armata, po 1905 r. – przed 1920 r. Duży Rynek z widokiem na kościół ewangelicki, dzisiaj szkolny Budynek Szpitala Powiatowego, ul. Wiejska, przed rokiem 1920 Ulica Tylna, kościół ewangelicki, widok od południa, drewniane umocnienia brzegu Drwęcy, ok. 1920 r. Ulica Tylna, wieża kościoła ewangelickiego, brzegi rzeki bez drewnianych konstrukcji i umocnień. Widok od południa, z mostu na ul. Mostowej, po roku 1945 (lub 1932 r.) Ulica Tylna (dawniej Sukiennicza), widok od południa, drewniane umocnienia brzegu Drwęcy, ok. 1920 r. Drewniany most na ul. Kościelnej. Widok z lewego brzegu Drwęcy. W tle wieża Bramy Mazurskiej, 1902 r. W pustym miejscu przy przyczółku mostu na lewym brzegu Drwęcy stoi obecnie budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Panorama Brodnicy. Widok z wieży zamkowej, 1901 r. Panorama Brodnicy. Widok z prawego brzegu Drwęcy, z miejsca dzisiejszego mostu na ul. Sienkiewicza (od północnego zachodu) Panorama Brodnicy. Widok na zachód od domeny „Zamek” z prawego brzegu Drwęcy, ok. 1919 r. Panorama Brodnicy. Widok od południa - fotografię wykonano z wieży ciśnień, ok. 1930 r. Panorama Brodnicy. Widok z wieży zamkowej, przed 1920 r. Panorama - od lewej: klasztor, zabudowania domeny „Zamek”, gorzelnia z kominem, wieża zamkowa i budynek gospodarczy. Na pierwszym planie grupa dzieci, przed 1914 r. Wieża zamkowa i zabudowania gospodarcze domeny „Zamek”, 1929 r. Panorama Brodnicy, od lewej: zabudowania klasztoru i domeny „Zamek”, wieża zamku krzyżackiego, drewniane ogrodzenie. Widok z lewego brzegu Drwęcy od południa, po roku 1911 Żmijewo( dwór?), 1932 r. Ulica Hallera Domy urzędnicze na ul. Paderewskiego Ulica Hallera, 1900 r. Aleja Leśna od strony Miejskiego Lasku Domy urzędnicze na ul. Paderewskiego Gościniec (karczma) „Pod Lipą” w Michałowie Kolejka na moście wąskotorówki na Ustroniu Bocian na Wieży Mazurskiej, 1965 r. Żeliwna skrzynka pocztowa sprzed 1920 r. w elewacji dzisiejszego budynku Poczty, pamiątka po Cesarskim Urzędzie Pocztowym