title.png

Wycieczka rowerowa nad Rypienicę w Kominach

Rozpoczęcie wycieczki na ul. Podgórnej Na ulicy Długiej w Kominach Na „parkingu” w Kominach Na cmentarzu ewangelickim w Kominach Na cmentarzu ewangelickim w Kominach Fragment jednego z nagrobków na cmentarzu ewangelickim w Kominach Na cmentarzu ewangelickim w Kominach Nad jeziorem „wojskowym” w Kominach Nad jeziorem „wojskowym” w Kominach Zajęcia z mapą i kompasem nad jeziorem „wojskowym” w Kominach Nad doliną Drwęcy w Kominach Nad doliną Drwęcy w Kominach W drodze na mostek nad Rypienicą w Kominach W drodze na mostek nad Rypienicą w Kominach Na mostku nad Rypienicą w Kominach Nad Rypienicą w Kominach Widok na Rypienicę z mostku w Kominach Myszołów nad Rypienicą w Kominach Powrót znad Rypienicy w Kominach Powrót znad Rypienicy w Kominach Powrót znad Rypienicy w Kominach Pola golfowe w Kominach Jedna z kapliczek przydrożnych w Kominach Na drodze do kapliczki w Kominach Na drodze do kapliczki w Kominach Zdobywanie „szczytu” wykopu nad jeziorem w Kominach Zdobywanie „szczytu” wykopu nad jeziorem w Kominach Zdobywcy na „szczycie” wykopu nad jeziorem w Kominach Zdobywcy na „szczycie” wykopu nad jeziorem w Kominach Zdobywcy na „szczycie” wykopu nad jeziorem w Kominach Zdobywcy na „szczycie” wykopu nad jeziorem w Kominach Zdobywcy „nagrody” za wytropienie pomnikowego głazu w Kominach Próba odczytania tajemniczego napisu na głazie w Kominach Pamiątkowe zdjęcie przy pomnikowym głazie w Kominach Rozpoznawanie roślin po przebarwionych liściach przy miejskim wysypisku na Ustroniu Zakończenie wycieczki na ul. Podgórnej