title.png
Punkt przystankowy nr 5 na „Przyrodniczo-regionalnej ścieżce dydaktycznej Grzybno-Bobrowo-Chojno-Budy” Jeden z eksponatów w Izbie Dziedzictwa Kulturowego im ppłk. Jana Zumbacha w Bobrowie Tablica upamiętniająca pobyt ppłk. Jana Zumbacha w Bobrowie

Izba Dziedzictwa Kulturowego im. płk. Jana Zumbacha w Bobrowie

Nadanie Izbie imienia Jana Zumbacha odbyło się na walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia „Aktywna Gmina” w Bobrowie dn. 29 marca 2006 roku. Uroczyste otwarcie Izby oraz odsłonięcia tablicy pamięci bohaterskiego pilota nastąpiło podczas III obchodów Dni Gminy dn. 30 czerwca 2006 roku. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu prezesa Stowarzyszenia „Aktywna Gmina” Agnieszki Kowalskiej w uroczystość brali udział m.in. przedstawiciele: Ambasady Brytyjskiej w Warszawie i sekretariatu Ambasady Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie, szef sztabu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie.

Celem utworzenia Izby Pamięci było ocalenie od zapomnienia historii, kultury oraz tradycji miejsca, gdzie jeden z bohaterów „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera spędził lata 1922 - 1935. Rodzice Jana Zumbacha sprowadzili się do Bobrowa i zamieszkali w niewielkim majątku ziemskim, kiedy mały Jan miał sześć lat. Tu przyszły dowódca Polskich Skrzydeł spędził dzieciństwo i uczęszczał do szkoły podstawowej. Naukę kontynuował w brodnickim gimnazjum. To w Bobrowie zrodziła się w młodym chłopcu pasja do lotnictwa. Mieszkańcom wsi Jan Zumbach kojarzy się z heroicznym żołnierzem, przyjacielem i rodakiem, którego wichry II wojny światowej rzuciły daleko od ukochanego kraju.

Izba Dziedzictwa Kulturowego im. płk. Jana Zumbacha mieści się w piwnicy Gminnego Ośrodka Kultury. Można w niej obejrzeć stare zdjęcia, dokumenty, modele myśliwców oraz literaturę związaną z patronem. Poza tym zgromadzono tu eksponaty dziedzictwa kulturowego gminy, m.in.: narzędzia rolnicze, sprzęt domowy, zielniki, zapiski legend i opisy ciekawych miejsc.

Zwiedzanie Izby po telefonicznym uzgodnieniu z prezesem Stowarzyszenia Agnieszką Kowalską, tel. (56) 49 51 825
lub z pracownikami Biblioteki Gminnej i Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie, tel. (56) 49 51 811.