title.png
Tablica upamiętniająca pobyt Marii Dąbrowskiej w Płonnem W Regionalnej izbie pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem „Góra Modrzewiowa” w Płonnem - pomnik przyrody

Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem

Uroczyste otwarcie Izby, która mieści się w budynku tutejszej Szkoły Podstawowej, odbyło się w październiku 2006 roku. Pomysł utworzenia miejsca upamiętniającego pisarkę przedstawiła przed wielu laty dr Maria Skrzypkowa. Przecięcie wstęgi i poświęcenie Izby zostało poprzedzone złożeniem kwiatów przed znajdującym się przed szkołą głazem upamiętniającym Marię Dąbrowską.

Postać pisarki na zawsze wpisała się w historię Płonnego. Tutaj przebywała w latach 1925, 1926, 1929 i najpewniej w roku 1930. W okolicach Płonnego powstał pomysł wielkiej epopei wsi – „Nocy i dni”. Tutaj kształtowała się koncepcja utworu, tutaj pisarka sporządzała notatki, może też pisała fragmenty powieści. Płonne to pierwowzór powieściowego Sarbinowa – co Dąbrowska potwierdziła w 1963 roku w liście do Janusza Odrowąża-Pieniążka. W Płonnem powstała też nowela „Ksiądz Filip”. We wsi pozostała pamięć o pisarce, która chodziła na Modrzewiowe Wzgórze, siadywała na składanym krzesełku i pisała… Myślała nawet o tym, by kupić we wsi ziemię, zbudować dom i w pracy literackiej skupić się wyłącznie na motywach, jakie znajdowała w Płonnem.

Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej składa się z dwu ślicznie odnowionych pokoi. Mieszczą one meble „z epoki”, które nim znalazły się w Płonnem, czekały parę lat w gabinecie wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Danuty Krełowskiej, a także wykonane współcześnie według projektów Henryka Sobczyka, który Izbę aranżował. Są reprodukcje obrazów i rysunków pisarki, pamiątkowych fotografii, listów, kart pocztowych słanych do siostry do Płonnego i dokumentów, fotosy z filmu „Noce i dnie”. Jest też parę publikacji. Zgromadzone eksponaty przypominają czas, w którym tworzyła pisarka i pokazują jej życie oraz twórczość.

Kontakt: tel. (56) 683 93 25 oraz 608 496 595