title.png

Jabłonowo Pomorskie miasto i gmina

Pałac Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzno¶ci Bożej w Jabłonowie Pom. Pałac Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzno¶ci Bożej w Jabłonowie Pom. Pałac Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzno¶ci Bożej w Jabłonowie Pom. Obelisk pamięci na dziedzińcu pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzno¶ci Bożej w Jabłonowie Pom. Tablica na murze pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzno¶ci Bożej w Jabłonowie Pom. Fragment parku przy pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzno¶ci Bożej w Jabłonowie Pom. Widok na Jabłonowo Pom. z grodziska w Jaguszewicach .Parowóz w parku kolejowym w Jabłonowie Pom. Astrobaza „Kopernik” w Jabłonowie Pom. Widok na dolinę Lutryny i Jabłonowo Pom. z grodziska w Jaguszewicach Grodzisko w Jaguszewicach Lutryna w Jaguszewicach Tablica pamięci w Lembargu Pozostało¶ci młyna w Lembargu Fragment zabudowań dawnego folwarku w Jaguszewicach Ko¶ciół w Płowężu Jezioro Płowęż Jezioro Duże Osada wojów piastowych w Mileszewach Pałac w Mileszewach w parku im. Ignacego Łyskowskiego Ko¶ciół w Lembargu Ołtarz w ko¶ciele w Lembargu Płyta na grobie Ignacego Łyskowskiego w ko¶ciele w Lembargu Pomnik proboszcza Alfonsa Mańkowskiego przy ko¶ciele w Lembargu Tablica na pomniku proboszcza Alfonsa Mańkowskiego w Lembargu Tablica pamięci na murze ko¶cioła w Lembargu Kapliczka przydrożna w Konojadach Kapliczka przydrożna w Mileszewach Figura przydrożna na czerwonym szlaku w Jaguszewicach Lutryna na tle wiaduktu w Jabłonowie Pom.