title.png

Do Bachotka rowerem

Są to cztery krótkie trasy rowerowe, które można zaplanować na sobotnie lub niedzielne popołudnie. Propozycja uwzględnia omijanie dróg publicznych, jeśli to tylko możliwe, aby wyprawa była bezpieczna i bardziej przyjemna, choć polne drogi i leśne dukty są mniej wygodne. W wyborze przebiegu tras wykorzystałam odcinki oznakowanych ścieżek pieszych i rowerowych (fot.).

Ścieżka rowerowa

Bardzo przyjemnie jedzie się rowerem do Bachotka przez Małgorzatkę w Karbowie (fot.). Po dość łagodnym podjeździe na ul. Klubową wycieczkę odbywamy prawie dwukilometrową lipową aleją, aby następnie zjechać bez pedałowania, ale na hamulcu, do brzegu jeziora Bachotka.

Druga część drogi w Brzezinkach na trasie nr 2 - od przydrożnej figury w lewo - nie jest zbyt komfortowa, ale warto na niej zobaczyć trzystuletnie pomnikowe lipy i przy odrobinie szczęścia spotkać mieszkającą tutaj sowę. Na jednym z odcinków tej trasy będziemy mieli okazję pojechać od kościoła w Żmijewie drogą przebudowaną w roku 2007 (fot.), współfinansowaną przez UE z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz budżet państwa.

Trasy nr 3 i 4 odcinkami biegną według znaków – albo żółtego, albo zielonego. Dla urozmaicenie polecam wybrać dwie na jedną wycieczkę, inną do Bachotka, inną z powrotem.

Ścieżką rowerową przez Małgorzatkę (około 11 km)

Wycieczkę rozpoczynamy na ulicy Kamionka i jedziemy ulicą Kolejową przez tory aż do przydrożnej kapliczki po prawej stronie wjazdu na ulicę Klubową (fot.). Podjeżdżamy w kierunku pozostałości zabudowań dworskich i parku w Karbowie (fot.). Dalej docieramy do skrzyżowania dróg, na którym jedziemy prosto lipową aleją „Małgorzatką” (fot.) i dalej przez las aż do skrzyżowania ścieżki rowerowej z drogą pożarową nr 7. Z prawej początek widoków na jezioro Bachotek, z lewej leśne bagienko. Teraz prosto aż do mostku „Jadwigi” nad Skarlanką (fot.). Za mostkiem w prawo, brzegiem jeziora żółtymi znakami docieramy do stanicy PTTK.

Figura w Brzezinkach
 • 0,0 km ul. Kamionka
 • 3,0 km kapliczka przydrożna po prawej stronie wjazdu na ul. Klubową z ul. Kolejowej (ścieżka rowerowa)
 • 4,0 km skrzyżowanie ul. Klubowej, Żmijewskiej i Małgorzatki
 • 5,8 km koniec ul. Małgorzatki na skraju lasu
 • 7,8 km skrzyżowanie ścieżki rowerowej z drogą pożarową nr 7 (z prawej początek widoków na Bachotek, z lewej leśne bagienko)
 • 9,8 km mostek Jadwigi nad Skarlanką, za mostkiem w prawo, brzegiem jeziora żółtymi znakami
 • 10,3 km stanica PTTK

Przez Żmijewo i Brzezinki (około 12 km)

Jazdę rozpoczynamy na ul. Niskie Brodno. Przez mostek nad Strugą Brodnicką (fot.) skręcamy na Wczasową. Docieramy do kościoła w Żmijewie (fot.). Stąd w prawo do przydrożnej figury w Brzezinkach (fot.). Teraz polną drogą w lewo do skraju lasu, gdzie rosną dwie pomnikowe trzystuletnie lipy (fot.), (fot.2). Po wjeździe do lasu po około 200 m skręcamy w prawo aż do tzw. „czarnej drogi”. Teraz kierujemy się także w prawą stronę i tzw. „czarną drogą” docieramy do mostku „Jadwigi” nad Skarlanką, a potem do stanicy PTTK w Bachotku.

 • 0,0 km wjazd z ul. Niskie Brodno na Wczasową
 • 4,5 km kościół w Żmijewie, stąd w prawo
 • 5,1 km figura przydrożna w Brzezinkach, stąd w lewo
 • 7,0 km pomnikowe lipy (jedna po prawej stronie drogi, druga po lewej) na skraju lasu
 • 7,2 km skrzyżowanie leśnych dróg, stąd w prawo
 • 9,2 km tzw. „czarna droga” (ścieżka rowerowa), stąd w prawo
 • 11,2 km mostek Jadwigi nad Skarlanką, za mostkiem w prawo, brzegiem jeziora żółtymi znakami
 • 11,7 km stanica PTTK

Przez Mariany żółtym szlakiem (około 12 km)

Wycieczkę rozpoczynamy na ul. Dworcowej, skąd skręcamy na Świerkową, mijając z prawej strony cmentarz wojskowy (fot.). Żółte znaki zaprowadzą nas do kolejowej wieży ciśnień (fot.) oraz do jeziora Ostrów (fot.), które oglądamy także po prawej stronie szlaku. Gdy przejedziemy przez tory kolejowe (fot.) i fragment lasu, dotrzemy do nieczynnej stacji kolejowej w Tamie Brodzkiej.

Jezioro Ostrów

Stąd podjeżdżamy na wzniesienie szosy, gdzie skręcamy w lewo według żółtych znaków. Na łuku leśnej drogi mijamy z lewej strony Ośrodek Wczasowy UMK, jedziemy dalej przez las wzdłuż brzegu jeziora Bachotka. Docieramy do przysiółka Mariany na skrzyżowaniu żółtych znaków z niebieskimi. Kontynuujemy wycieczkę żółtym szlakiem i docieramy do drogi, która w prawo prowadzi do Pokrzydowa. My skręcamy w lewo i zjeżdżamy do stanicy PTTK.

 • 0,0 km ul. Dworcowa
 • 0,5 km cmentarz wojskowy po prawej na ul. Świerkowej
 • 2,5 km jezioro Ostrów (Śliskie) po prawej stronie trasy
 • 4,5 km nieczynna stacja kolejowa w Tamie Brodzkiej
 • 6,5 km wjazd na wzniesienie szosy olsztyńskiej, stąd w lewo jak do Ośrodka Wypoczynkowego UMK, potem dalej żółtym szlakiem leśno-polną drogą, wzdłuż brzegu jeziora Bachotek, przez przysiółek Mariany na skrzyżowaniu żółtych znaków z niebieskimi
 • 11,5 km skrzyżowanie żółtego szlaku z drogą do Pokrzydowa, stąd w lewo
 • 12,0 km stanica PTTK

Zielonym szlakiem wzdłuż jez. Bachotka (około 11 km)

Pierwsza część trasy jak przez Mariany. W Tamie Brodzkiej docieramy do przystanku autobusowego na skraju lasu. W odległości 100 m w prawo za przystankiem wjeżdżamy na drogę pożarową nr 7, oznakowaną zielonymi znakami. Teraz przejeżdżamy 5 km przez las aż do mostku nad Skarlanką (fot.). Za mostkiem kierujemy się znakami żółtymi, które zaprowadzą nas do stanicy PTTK (fot.).

 • 0,0 km ul. Dworcowa
 • 0,5 km cmentarz wojskowy po prawej na ul Świerkowej
 • 2,5 km jezioro Ostrów (Śliskie) po prawej stronie trasy
 • 4,5 km nieczynna stacja kolejowa w Tamie Brodzkiej
 • 10,0 km mostek Jadwigi nad Skarlanką, za mostkiem w prawo, brzegiem jeziora żółtymi znakami
 • 10,5 km stanica PTTK