title.png

Do parku podworskiego w Brzezinkach

Wycieczka piesza - długość trasy około 15 km

Żmijewo

Kościół w Żmijewie

Wycieczka odbywa się na trasie Żmijewo – Brzezinki – Karbowo i rozpoczyna się przy kościele w Żmijewie. Aby nie powtarzać początkowego odcinka trasy, tzn. przejścia ul. Wiejską, Niskie Brodno i Wczasową, można tu dotrzeć autobusem. Z pomocą uprzejmego proboszcza zwiedzamy kościół p.w. św. Jakuba (fot.) i oglądamy kapliczkę (fot.) stojącą przy murze parku podworskiego.

Żmijewo to wieś wzmiankowana w 1298 r., a więc równolatka Brodnicy. Parafia założona w I połowie XIV w. Kościół gotycki z pocz. XIV w. Wewnątrz Jezus Miłosierny (chorągiew z 1953 r.), Matka Boska (ok. 1370 r.)”Nowa Ewa”, rozeta wypełniona dekoracją maswerkową (ok. 1539 r.), ołtarz późnobarokowy (I poł. XVII w.), malowidła ścienne (ok. 1930 r.), krucyfiks w typie mistycznego Drzewa Życia - gotycki (XIV w. w depozycie Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie), figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem – gotycka (XIV w., skradziona w 1995 r.

Brzezinki dawniej Birkenek

Cyprysik groszkowy

Spod kościoła idziemy do Brzezinek drogą przebudowaną w roku 2007, współfinansowaną przez UE z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz budżet państwa (fot.). Głównym celem wycieczki jest obejrzenie parku podworskiego w Brzezinkach, zwłaszcza pomnikowych drzew, które o tej porze roku łatwo odszukać. To szesnastometrowy buk pospolity (fot.) i o dwa metry wyższy cyprysik groszkowy (fot.). Cyprysik jest gatunkiem z rodziny cyprysowatych, pochodzi z Japonii, do Europy sprowadzony w XIX w.

Jeszcze w roku 1938 dwór w Brzezinkach był okazałą budowlą (fot.) z bogatym wyposażeniem w gdańskie meble i srebra, a wokół otaczał go zadbany 4-hektarowy park. Właściciel dysponował ogrodnictwem i gorzelnią, która przynosiła duże zyski. W pobliżu znajdowało się ujęcie wody dla dworu, wyposażone w drewniane urządzenia. Dziś po ujęciu pozostało tylko niewielkie zagłębienie w pobliskim lesie. W 1939 r. dwór został zburzony, a właściciel majątku, obywatel narodowości niemieckiej Kurt Hőltzel (1887-1939), zastrzelony we wrześniu tego roku.

„Małgorzatka”

Ulica Wąwozowa

Z parku w Brzezinkach udajemy się w prawo przez las, a potem jego skrajem (fot.), gdzie możemy obejrzeć pierwszą z hodowli dzików na tej trasie (fot.). Po około 3 km od parku dochodzimy do „Małgorzatki” (fot.). To obsadzona lipami, około 2 - kilometrowa aleja, której nazwa pochodzi od imienia córki dziedzica Brzezinek. Po prawej stronie alei można zajrzeć do drugiej hodowli dzików.

Klubowa-Wąwozowa

Z „Małgorzatki” wchodzimy na ul. Klubową, skąd po lewej widać pozostałości budynków gospodarczych dawnego majątku w Karbowie z charakterystyczną wieżyczką gołębnika(fot.). Mijając z lewej budynek Wiejskiego Domu Kultury oraz przydrożną kapliczkę (fot.), zdążamy ku Wąwozowej i Niskiemu Brodnu. Ze wzniesienia oglądamy po lewej widoki Brodnicy, a przed wejściem do prawie kilometrowego wąwozu (fot.) – pozostałości glinianki, skąd tutejsza dawna cegielnia wydobywała potrzebny surowiec. Obecnie to malownicze zagłębienie obrośnięte drzewami jest nazywane tak jak Morskie Oko w Tatrach.

Wycieczkę kończymy na parkingu przy szpitalu, gdzie dochodzimy ul. Wczasową, przez mostek nad Strugą Brodnicką na ul. Niskie Brodno (fot.) i dalej na Wiejską.