title.png

Pojezierze Brodnickie należy do najpiękniejszych pojeziernych terenów w Polsce. O jego niekwestionowanych atutach świadczy bogate przyrodnicze otoczenie, głównie leśne oraz czysta woda. Malownicze jeziora, liczne pola namiotowe i ośrodki wczasowe zachęcają do wypoczynku i uprawiania turystyki. Najlepsze warunki do organizowania aktywnego wypoczynku na wodzie istnieją na jeziorach w zlewni Skarlanki: Bachotek, Ciche, Dębno, Kurzyny, Robotno, Strażym, Strzemiuszczek, Wielkie Partęczyny, Zbiczno. Najwygodniejszą bazą wypadową jest stanica wodna PTTK w Bachotku im. Marii Podhorskiej-Okołów, dzięki której przystań powstała i przyjmuje wodniaków już od ponad pięćdziesięciu lat.

Stanica PTTK Bachotek - Strażym - Zbiczno - Karaś - Ciche (około 13 km)

Km 0.0 --> Ze stanicy płyniemy w prawo, trzymając się lewego brzegu Bachotka, powszechnie uważanego za „perłę” Pojezierza Brodnickiego (pow. 211,0 ha, dł. maks. 4115 m, gł. maks. 24,3 m). Zabagniona część z prawej strony jest trudno dostępna dla kajaka, ale stanowi idealne miejsce lęgowe dla ptactwa wodnego. Dopływamy do mostku Jadwigi, obok którego w odległości ok. 100 m znajduje się pomnik pamięci mieszkańców z okolicznych wsi, którzy zginęli podczas drugiej wojny. Za mostkiem z prawej stoi limnigraf do pomiaru poziomu wody w rzece. Stąd wzdłuż lewego brzegu Skarlanki rozciąga się rezerwat florystyczny „Bachotek”, utworzony dla ochrony zbiorowisk turzycowatych i kompleksu szuwarów z kłocią wiechowatą. Rezerwat przylega do półwyspu o dawnej nazwie „Okopy”, na którym znajdują się dwa wczesnośredniowieczne grodziska. Na całej długości rzeki kajak posuwa się między licznymi białymi grzybieniami i żółtymi grążelami.

Km 4.0 --> Opuszczamy Skarlankę i wpływamy na jezioro Strażym (pow. 73,4 ha, dł. maks. 2000 m, gł. maks. 9,0 m). Mijamy maleńką wysepkę z budkami lęgowymi dla kaczek. Z prawej widać Ośrodek Wypoczynkowy NA WZGÓRZU, a nieco dalej zabudowania Grzmięcy oraz siedzibę Stacji Terenowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Płyniemy w lewo, aby dotrzeć do ujścia kanału z jez. Zbiczno. Tutaj możemy spotkać bielika i czaple siwe, dlatego warto zabrać lornetkę. Przepływamy pod mostem drogowym Grzmięca - Zbiczno i wpływamy na jezioro. Po lewej stronie, na nie zalesionym brzegu widać zabudowania Zbiczna, po prawej pole namiotowe oraz plażę Ośrodka Wypoczynkowo - Wczasowego POD SOSNAMI.

Km 6.5 --> Wiosłujemy wzdłuż najgłębszego jeziora (pow. 128,9 ha, dł. maks. 2615 m, gł. maks. 41,6 m). Na prawo Ośrodek Wczasowy RYTEBŁOTA, przed nami wysoka wyspa tzw. „Królicza”, a za nią pole namiotowe i zabudowania leśniczówki w Rytych Błotach. Wyspę mijamy z prawej i docieramy do ujścia kanału po lewej stronie jeziora. Przepływamy pod mostem drogowym Brodnica - Ciche, a następnie pod łukiem malowniczo pochylonego drzewa. Po lewej mijamy bunkier na linii umocnień nad jeziorami z okresu drugiej wojny.

Km 9.5 --> Po kilkudziesięciu metrach znajdziemy się nad maleńkim jeziorem Karaś, które mijamy po lewej stronie. Stąd płyniemy ponad kilometr zarośniętym, bagnistym kanałem i docieramy do jeziora Ciche, uważanego przez wielu turystów za najpiękniejsze na całym Pojezierzu. Otoczone lasem sosnowo - świerkowym, miejscami na bardzo wysokich zboczach, jest pełne uroku, zadumy i ciszy, o czym świadczy jego nazwa (pow. 110,8 ha, dł. maks. 3120 m, gł. maks. 13,4 m). Dopływamy do zadrzewionej wysepki „Kępki”, którą mijamy z lewej i skręcamy do brzegu jeziora, gdzie wycieczkę możemy zakończyć (13.0).