title.png

Stanica PTTK Bachotek - Strażym - Kurzyny - Robotno - Dębno - Wielkie Partęczyny (około 16 km)

Ze stanicy płyniemy jak trasą nr 1 (0.00 - 4.0), ale na jeziorze Strażym kierujemy się w prawo, w stronę zabudowań Grzmięcy. Przepływamy kanałem w miejscu ujścia Skarlanki do jez. Strażym pod mostem na trasie Zbiczno - Pokrzydowo. Skarlanka powyżej jest podpiętrzona, dlatego należy przenieść kajaki prawą stroną ok. 50 m na górę i wodować na kanale. Po prawej miniemy drewniany budynek dawnego tartaku i młyna istniejącego od XVIII w.

Dalej płyniemy między wysokimi, leśnymi brzegami. Po około 900 m od jazu, wśród trzcin na prawo odchodzi odpływ do jez. Strzemiuszczek, które warto zwiedzić. Po powrocie ze Strzemiuszczka wiosłujemy dalej, obserwując po obu stronach rzeki liczne bobrowe zgryzy i przepływamy pod mostem drogowym (6.5), za którym rozpoczyna się najbardziej malowniczy odcinek Skarlanki. Z obu stron towarzyszą nam lasy i mokradła porośnięte bujną roślinnością.

Wkrótce znajdziemy się na około 3 - kilometrowym jez. Kurzyny (pow. 38,0 ha, dł. maks. 2100 m, gł. maks. ok. 2 m) z czterema wyraźnymi rozlewiskami, połączonymi przewężeniami. Jezioro swoje istnienie zawdzięcza podpiętrzeniu Skarlanki na wysokości 6 m jazem młyńskim i tartacznym w Grzmięcy. Jest ono bardzo płytkie i silnie zamulone, z gęstymi wodorostami. Gdy wydaje się, że jezioro już się kończy, skręcamy niemal pod kątem prostym w lewo, w zwężenie, zakończone kładką dla pieszych, za którą wygodne i ładne miejsce na postój.

Po przepłynięciu pod mostkiem (12.0) skręcamy w lewo, by znaleźć się na jez. Robotno (pow. 49,5 ha, dł. maks. 970 m, gł. maks. 15,6 m). Płyniemy, trzymając się prawego brzegu jeziora, porośniętego starym sosnowym lasem. Widoczne po lewej stronie zabudowania to rybakówka Robotno. Wpływamy na cieśninę - kanał dł. 800 m łączący jez. Robotno i Dębno (pow. 59,5 ha, dł. maks. 1400 m, gł. maks. 15,9 m). Do jez. Wielkie Partęczyny mamy tylko kilkaset metrów. Docieramy tam krótkim i płytkim kanałem, pod mostem na szosie łączącej Tereszewo i wieś Ciche. Jeśli poziom wody nie pozwoli nam na przepłynięcie, kajaki przenosimy (15.0).

Wielkie Partęczyny ( pow. 324 ha, dł. maks. 4325 m, gł. maks. 28,5 m) są największym jeziorem Pojezierza Brodnickiego, leżą w woj. warmińsko-mazurskim i od niedawna w całości na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Jezioro charakteryzuje się urozmaiconą linię brzegową, z licznymi wyspami, półwyspami i zatokami, a jego wysokie brzegi są niemal całkowicie zalesione. Na jeziorze ścisły rezerwat przyrody „Wyspa” z objętym ochroną obuwikiem pospolitym.

Dopływamy do plaży po prawej stronie jeziora, gdzie wycieczka się kończy (16.0).