title.png

Bobrowiska - Tama Brodzka (około 6,5 km)

Wycieczkę rozpoczynamy przy stawie spalonego młyna na ulicy Lidzbarskiej. Wchodzimy na ulicę Boczną między ogródkami działkowymi „Drwęca”. Po lewej, pod numerem 11 oglądamy dworek, zbudowany w pierwszej dekadzie XX wieku, który po odnowieniu jest ozdobą ulicy. Kiedy ogródki się skończą, przechodzimy przez tory i skręcamy w lewo, mijając po lewej tzw. żelazny most, nieco oddalony od trasy wędrówki.

Polna droga poprowadzi wzdłuż Drwęcy do pierwszych zabudowań po lewej stronie, przy których schodzimy z niewielkiego wzniesienia i na rozstaju dróg skręcamy na trawiastą drogę w lewo. Idziemy prosto wzdłuż łowisk wędkarzy do dzikiej gruszy, gdzie znajduje się jedno z wielu interesujących miejsc do obserwacji ptaków.

Mijamy gruszę i kierujemy się w prawo, wchodząc na kolejny odcinek polnej drogi, aby za chwilę skręcić w lewo. Znajdziemy się na końcowym odcinku ulicy Krańcowej. Po lewej miniemy zabudowania sołtysa z jednym z czterech bocianich gniazd na trasie i przydrożną kapliczką, vis-á-vis oglądamy oryginalne „wejście” do mieszkańców zabudowań pod numerem Bobrowiska 5a.

Po około 250 metrach staniemy przy tablicy, która informuje o walorach i przebiegu ścieżki dydaktycznej z tego miejsca do Tamy Brodzkiej. Dalsza trasa wędrówki prowadzi przez las, obok pomnikowego dębu po lewej, za którym skręcamy w lewo i kontynuujemy przejście lasem. Dochodzimy do zabudowań w Nowym Dworze po prawej stronie, za nimi mijamy polną drogę obsadzoną wierzbami i idziemy prosto do przydrożnej kapliczki na rozwidleniu dróg. W prawo dotarlibyśmy zielonym szlakiem turystycznym przez Grążawy i Zaborowo aż do Górzna.

My idziemy w lewo, przechodzimy przez most nad Drwęcą i docieramy do szosy olsztyńskiej, skąd do Tamy Brodzkiej jest tylko kilkadziesiąt metrów w prawo. Tutaj na jeziorze Bachotek spotkamy kolejne atrakcyjne miejsce do obserwacji ptaków. Do Brodnicy możemy wrócić żółtym szlakiem przy budynku nieczynnej stacji kolejowej w Tamie Brodzkiej (około 6,5 km), potem wzdłuż jeziora Ostrów i przez lasek miejski na aleję Leśną.