title.png

Ścieżka dydaktyczna „Bagienna Dolina Drwęcy”(około14 km)

Mapa trasy wycieczki

Ścieżka powstała dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski i Nadleśnictwo Brodnica, a oznakowanie ścieżki tablicami informacyjno-dydaktycznymi w końcu grudnia 2011 wykonało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe Pojezierze Brodnickie w Grzmięcy.

Na trasie z Brodnicy do Tamy Brodzkiej przez Bobrowiska (około 7 km) zostały ustawione dwie tablice. Pierwsza, ilustrująca gatunki rzadkich i zagrożonych ryb występujących w rezerwacie Rzeka Drwęca, stoi na skraju lasu w Bobrowiskach. Druga, poświęcona przede wszystkim ptakom wodnym i wodno-błotnym, została zamontowana na parkingu przy jazie w Tamie Brodzkiej.

FOTO

W pobliżu leśniczówki Długi Most ustawiono trzecią tablicę, która informuje o florze tego obszaru, ale w proponowanej wycieczce na razie nie uwzględniliśmy odcinka trasy, którym można dotrzeć w okolice wspomnianej leśniczówki.

Bobrowiska

FOTO

Aby obejrzeć najciekawsze miejsca na ścieżce, wędrówkę albo przejażdżkę rowerem najlepiej rozpocząć na ul. Bocznej przy moście nad Drwęcą. Za torami kierować się w lewo polną drogą wzdłuż brzegu rzeki, jej rozlewisk i starorzeczy w Bobrowiskach. Kiedy dotrzemy do dzikiej gruszy przy brzozowym lasku, skręcamy w prawo i polną drogą wchodzimy na ul. Krańcową. Idziemy w lewo do skraju lasu w Bobrowiskach, gdzie została ustawiona pierwsza tablica. Stamtąd warto podejść polną drogą w lewo nad rzekę i kierując się jej brzegiem w prawo, odszukać rozległą łąkę, na której zawsze jest okazja do ciekawych obserwacji ptaków. Jeśli z łąki nie zdecydujemy się wrócić do tablicy tą samą drogą, skręcamy wcześniej w lewo na prostą drogę przez las. Wtedy po lewej stronie będzie okazja na obserwacje kolejnych łąk, które w połowie maja zakwitają setkami storczyków.

FOTO

Stąd kierujemy się na leśną drogę w prawo, a potem w lewo, aby przez las dotrzeć do pierwszych zabudowań Nowego Dworu. Wcześniej po lewej miniemy pomnikowy dąb, a za zabudowaniami - rowy melioracyjne po obu stronach trasy.

Nowy Dwór

Przy kapliczce przydrożnej na rozdrożu dróg w Nowym Dworze kierujemy się w lewo ku przejazdowi kolejowemu, a potem na most nad Drwęcą. Znajdziemy się na zielonym szlaku turystycznym prowadzącym z Łąkorza do Górzna. W pobliżu mostu, gdzie do Drwęcy wpływa Skarlanka, wiosenne łąki pokrywają się kobiercami żółtych, coraz rzadszych kaczyńców (knieci błotnej). Zgodnie z szeroko uznawaną w dawnych wiekach teorią, że kształt organów roślinnych wskazuje na ich przydatność do leczenia organów ludzkich o podobnym kształcie, a barwa - jakie choroby można leczyć - żółtych kwiatów knieci używano jako środka przeciw żółtaczce. Kwiaty tej rośliny służyły także jako barwnik do masła.

FOTO

Tama Brodzka

Za mostem skręcamy w prawo na parking w Tamie Brodzkiej przy jazie, który powoduje podniesienie średniego poziomu wody w jez. Bachotek. Pod wpływem tego spiętrzenia znajduje się jeszcze jez. Ciche, Zbiczno i Strażym. Na rozlewiskach Bachotka można obserwować ptaki o każdej porze roku. Swoje gniazda zakładają tu perkozy, łabędzie, łyski. Podczas przelotów spotkamy białe czaple, a nawet bielaczki.

FOTO

Z Tamy Brodzkiej wracamy przy nieczynnej stacji kolejowej, żółtym szlakiem św. Jakuba wzdłuż torów. Stąd do Brodnicy jest około 6,5 km.