title.png

Do Górzna na Mistrzostwa Polski w Triathlonie (około 42 km)

Wycieczkę można zorganizować nie tylko przy okazji zawodów triathlonowych, które w 2013 r. odbyły się w Górznie już po raz 25. Warto wybrać się tu dla relaksu i przyjemnosci, ponieważ miasteczko i jego okolice są bardzo malownicze. Atutem Górzna jako miejscowości „letniskowej” jest korzystny mikroklimat, walory krajobrazowe, oddalenie od ośrodków przemysłowych i dużych ośrodków miejskich oraz bogaty wybór gospodarstw agroturystycznych. Ambicją władz samorządowych i lokalnej społeczności jest stworzenie w Górznie ośrodka wypoczynkowo-sportowego, czemu sprzyjają zarówno warunki naturalne jak i rozwijająca się infrastruktura. Przybyłym turystom proponuje się wiele przyrodniczych ścieżek edukacyjnych oraz szlaków pieszych i rowerowych.

Omówiona trasa, a szczególnie droga powrotna, uwzględnia miejsca tragicznego wydarzenia w naszej historii, jakim był ostatni akt powstania listopadowego 5 października 1831 r. Tego dnia oddziały powstańcze pod dowództwem ostatniego wodza naczelnego powstania gen. dyw. Macieja Rybińskiego przekroczyły granicę Królestwa Polskiego i Prus w Bachorzu nad Pissą, gdzie ogłosiły kapitulację i złożyły broń.

Cielęta - Stare Świerczyny - Sokołowo

Z Brodnicy do Jastrzębia jedziemy około 10 km przez Cielęta i Stare Świerczyny, za którymi skręcamy w prawo do Sokołowa. W Cielętach do obejrzenia gotycki kościół z poł. XIV w. oraz rezerwat „Jar grądowy Cielęta”. W Sokołowie - park ze skupieniem 8 dębów szypułkowych.

Jastrzębie

Z obiektów krajoznawczych Jastrzębia należy wymienić XIX - wieczny drewniany kościół oraz drewnianą dzwonnicę z I poł. XIX w. z dzwonem z pocz. XVI w. Wokół kościoła znajduje się nieczynny cmentarz przykościelny z licznymi zabytkowymi nagrobkami z XVIII i XIX w. W sąsiedztwie kościoła stoi wyjątkowy krzyż - karawaka z 1946 r. mająca ustrzec wieś przed zarazami, które przyczyniły się do śmierci wielu ludzi na terenie ziemi michałowskiej w IV ćwierćwieczu XIX w. Centrum wsi a szczególnie teren przy kościele ozdabiają liczne współczesne kapliczki i figury, których autorem jest Paweł Olender tutejszy rolnik i pasjonat rzeźbienia w drewnie.

Szczutowo - Górzno

Z Jastrzębia do Górzna przez Szczutowo, skąd kierujemy się w prawo, mijając po prawej stawy Białe Błota, po około 20 km od początku trasy, dojeżdżamy do jednego z najmniejszych miast w Polsce, położonego na wysokich brzegach dwóch jezior: Górznieńskiego i Młyńskiego, na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Z zabytków można wymienić barokowy, klasycystyczny kościół pw. św. Katarzyny z wieżami zwieńczonymi krzyżami o podwójnych ramionach – znak bożogrobców (miechowitów). Na miejskim rynku szereg domów z 1. poł. XIX w., w pobliżu młyna na Wapionce zabytkowe chaty. Nad jeziorami pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska „bocieniec” oraz „kopiec”, który jest platformą po rozebranym zamku biskupim. Na wzniesieniu grodziska zlokalizowano Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”, skąd roztacza się malownicza panorama na jeziora i otaczające je wzgórza i lasy.

Miesiączkowo

Z Górzna wracamy przez Miesiączkowo (4 km), mijając z lewej strony zakłady zamrażalnicze UNIFREZE. W ich sąsiedztwie park krajobrazowy ze stuletnim drzewostanem oraz pomnikowymi drzewami i alejkami. W pobliżu budynku szkoły wjeżdżamy na odcinek zielonego szlaku, którym docieramy po kolejnych 2,5 km do skrętu w lewo przy wiśniowym sadzie. Kiedyś w tym miejscu leżał kamień, na którym znajdowało się oznakowanie szlaku. Jedziemy prosto przy ogrodzeniu sadu, potem polną drogą aż na mostek nad Pissą, gdzie dotrzemy po następnych 2,5 km. Po lewej stronie, przy zabudowaniach z tabliczką Miesiączkowo 59 funkcjonuje mała elektrownia wodna, w pobliżu której widać oznakowanie miejsca pamięci w postaci dwóch białych mieczy i płonącego znicza na czarnym tle.

Bachor

Oznakowanie dotyczy obelisku, który przypominać będzie tragiczny epizod wielkiego zrywu narodowego w roku 1830. Został uroczyście odsłonięty 5 października 2010 r., a jego pomysłodawcą jest Stefan Kiczyński z Łaszewa. Pomnik Powstania Listopadowego w Bachorzu to płyta pamiątkowa, na której uwieczniono sylwetkę ostatniego wodza naczelnego powstania gen. dyw. Macieja Rybińskiego.

Pod jego dowództwem 5 października 1831 r. o 7.00 na polu w rejonie młyna Bachor - miejsca wspólnej koncentracji - polskie wojsko, składając broń, przekroczyło granicę Królestwa Polskiego i Prus na Pissie. Armia licząca 19,871 ludzi przybyła do Bachorza w zaborze pruskim z okolic kościoła w Szczutowie oraz z Rokitnicy przez Sobiesierzno, Komorowo i obrzeża Jastrzębia. Tu prawdopodobnie nastąpiły awanse żołnierzy. Przed przekroczeniem granicy gen. Maciej Rybiński wydał patriotyczny manifest, napisał list do króla pruskiego o poddaniu się powstańców i wydał rozkaz dzienny z 4 października, wyznaczając trasę marszu i wzywając do należytej żołnierskiej postawy.

Gen. Rybiński został internowany wraz z armią, władzami powstańczymi i ostatnim prezesem Rządu Narodowego Bonawenturą Niemojewskim oraz członkami sejmu i licznymi politykami w zabudowaniach klasztoru franciszkanów w Brodnicy, gdzie przebywał do 12 października.

Z Bachorza do Łaszewa jedziemy 2 km prosto, drogą przy budynku dawnej strażniczówki i opuszczonym gospodarstwie z przydrożną kapliczką. Z Łaszewa do Brodnicy docieramy po około 11 km przez Świerczynki i Cielęta.

Mapka wycieczki z Brodnicy do Górzna na MP w Triathlonie Przed zawodami nad jeziorem Górzno Widok na sierpniowe pola w Jastrzębiu Kościół i karawaka w Jastrzębiu Stawy Białe Błota w Budkach Pomnik Powstańców w Bachorzu Opuszczone gospodarstwo w Bachorzu