title.png

Na wieżę widokową w Bobrowiskach

Wieża widokowa w Bobrowiskach, na terenie Leśnictwa Długi Most jest jednym z elementów 750-metrowej ścieżki dydaktycznej „Bagienna Dolina Drwęcy”, którą oddano do użytku 7 listopada 2013 r.

Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Edukacja ekologiczna poprzez budowę wieży widokowej wraz ze ścieżką dydaktyczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Brodnica” to kolejne działanie mające na celu promowanie wiedzy o lesie oraz udostępnienie zwiedzającym obszaru Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”, a w szczególności starorzecza tej rzeki - siedliska wielu chronionych ptaków, np. bielika, orlika krzykliwego, gęgawy, gęsi zbożowej, rybitwy czarnej, czapli siwej, płaskonosa, świstuna, rożeńca, łyski.

To obiekt zlokalizowany blisko Brodnicy, więc dla mieszkańców może być okazją na częste spędzanie wolnego czasu w kontakcie z przyrodą. Dotarcie do Bobrowisk z ul. Lidzbarskiej, przejście ścieżki, obserwacje z wieży i powrót ul. Boczną zajmuje około 3 godz. Przy okazji warto pospacerować po lesie, w którym szczególnie ciekawie jest wczesną wiosną, kiedy rozkwitają ogromne kobierce przylaszczek, zawilców i różnokolorowej kokoryczy. Nieco później w tym lesie spotkamy lilię złotogłów, a na łąkach - storczyki.

Z Lidzbarskiej na ulicą Krańcową

Na Krańcową wchodzimy z wiaduktu na ul. Lidzbarskiej. Idziemy prosto około 2 km. Kiedy dotrzemy do przydrożnej kapliczki przy gospodarstwie z bocianim gniazdem po lewej stronie drogi, a potem do drewnianych domów z podcieniami z prawej, zobaczymy już parking i wiatę turystyczną na skraju lasu, skąd trasa ścieżki się rozpoczyna.

Bobrowiska

O przebiegu trasy i jej charakterystyce informują tablice dydaktyczne przy wiacie. Wytyczona ścieżka jest utwardzona i oznakowana 12 tablicami o treści przyrodniczej. Prowadzi do drewnianej wieży widokowej, skąd roztacza się widok na tzw. „żurawie bagno”, odcinek 3 366,06 ha obszaru specjalnej ochrony ptactwa wodno-błotnego Natura 2000. W kwietniu 2014 r. w ramach obchodów Dni Ziemi przy ścieżce został posadzony las sadzonkami buka, wyhodowanymi przez leśników.

Z Krańcowej na ulicę Boczną

Aby z Bobrowisk wrócić inną drogą (2,5 km) i zakończyć wycieczkę nad stawem przy młynie w Michałowie, do znanej już przydrożnej kapliczki idziemy najpierw ul. Krańcową, ale za polem przy gospodarstwie z bocianim gniazdem skręcamy w prawo na łąkę. Stąd ścieżką w lewo, wzdłuż rozlewisk i starorzeczy, a następnie polną drogą, mijając po prawej zabudowania jedynego tutaj gospodarstwa. Dalej prosto wzdłuż Drwęcy, potem w prawo na przejście przez tory na ul. Bocznej, w okolicy tzw. „żelaznego mostu” i ogródków działkowych.

Inne foto z obszaru „Bagiennej Doliny Drwęcy” TUTAJ

Trasa wycieczki Parking, wiata i tablice informacyjne na początku ścieżki Tablica informacyjna Tablica informacyjna Schemat przebiegu ścieżki Nowo posadzony las przy ścieżce w kwietniu 2014 r. Fragment ulicy Krańcowej Zabudowania z bocianim gniazdem Początki budowy wieży widokowej, 6 IX 2013 r. Fragment ścieżki Wieża widokowa Wieża widokowa Tablica ptaków „Bagiennej Doliny Drwęcy” Jedna z tablic przyrodniczych na ścieżce Widok z wieży na „żurawie bagno” Starorzecze Drwęcy w Bobrowiskach „Żelazny most” przy ul. Bocznej Dzika grusza na skraju łąki Oznakowanie trasy do pomnika przyrody Pomnikowy dąb Para łabędzi na rozlewisku Drwęcy Para żurawi z gniazdująca w Bobrowiskach Kokorycz pusta w lesie w Bobrowiskach Zawilce na skraju lasu w Bobrowiskach Zawilce i kokorycz pusta w lesie w Bobrowiskach Kokorycz pusta w lesie w Bobrowiskach Kokorycz pusta i zawilce w Bobrowiskach „Żurawie bagno” w Bobrowiskach Gniazdo bocianie w Bobrowiskach