title.png

Zabytki

Brama Mazurska

Zabytki Brodnickie - Brama Mazurska

Została wzniesiona wraz z murami miejskimi na początku XIV wieku, następnie została nadbudowana w około 1370, następnie odnowiona w II połowie XIX wieku i w latach 1964-65 kiedy wnętrze adaptowano na Hotel Turystyczny "Pod bocianem". Zbudowana jest z cegły na planie kwadratu, w górnej części ośmioboczna. Obecnie mieści się ty siedziba Miejskiego Oddziału PTTK oraz punkt infomacyjny dla turystów.