title.png

Zabytki

Ratusz

Zabytki Brodnickie - Ratusz

Pozostałości ratusza gotyckiego z końca XIV wieku, w północnej pierzei trójkątnego rynku (Duży Rynek). Obiekt został spalony w 1631 roku, później częściowo odbudowany, otoczony budynkami mieszkalnymi. Do dzisiejszego dnia zachowała się ośmioboczna wieżyczka z XVI wieku z tarczą zegarową. We wnętrzu znajdują się dzwony z 1553 i 1554 roku oraz część szczytu. Na Dużym Rynku znajdują się bogato zdobione kamienice.