title.png

Zabytki

Kościół farny

Zabytki Brodnickie - Kościół farny

Kościół farny pod wezwaniem św. Katarzyny, gotyk (XII - XV w.) ceglany, trójnawowy, halowy, o sklepieniu gwiaździstym (nawa główna) i krzyżowo – żebrowym (nawy boczne). Wewnątrz na uwagę zasługują rzeźby dwunastu apostołów (XIV w.) i fragmenty polichromii gotyckiej, renesansowej i barokowej.

Wzniesiony w latach 1285 – 1370 nawiązuje swym rozwiązaniem halowym do fary w Chełmnie i katedry w Chełmży. Prezbiterium fundowane w 1285 roku przez proboszcza Mikołaja z Sandomierza, korpus i pozostałe części w latach 1340 – 1370 (w tym szczyt i wieża). W latach 1554 – 1598 zajęty przez luteranów. Po uszkodzeniach w latach 1631 i 1648 odnawiany, w latach późniejszych odnawiany wielokrotnie.