title.png

Zabytki

Pałac Anny Wazówny

Zabytki Brodnickie - Pałac Anny Wazówny

Wzniesiony po pożarze zamku w latach 1550-64 z wykorzystaniem fragmentów murów i zabudowań przedzamcza przez starostę brodnickiego Rafała Działyńskiego. Przebudowany za rządów Anny Wazówny jako starościny brodnickiej (1605-25) na rezydencję. Późniejsza rozbudowa miała miejsce w latach 1678-98. Pałac został spalony w 1945 roku, odbudowany w latach 1060-70 z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Kultury i bibliotek. Od 1986 roku, po wyprowadzeni się domu kultury, również siedziba Muzeum Regionalnego w Brodnicy