title.png

Zabytki

Park Chopina

Zabytki Brodnickie - Park Chopina

Park miejski, tzw. park Chopina to w swej przestrzeni zachowany w połowie, znacznie przekształcony park-ogród założony przez księżniczkę Annę Wazównę w pierwszej ćwierci XVII w. na terenie dawnego przedmieścia Kamionka, w pobliżu muru arkadowego. Obejmował pierwotnie około 2 ha powierzchni. Obecnie rosną tu różne gatunki krzewów i drzew, wśród których cztery to 200-letnie okazy pomnikowe: lipa, klon, platan i kasztanowiec. W czerwcu 2010 r. z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina stary pomnik kompozytora został wymieniony na nowy.